شاید - اما - اگر ...

من نمیدانم طی این چند هزار سال ، "انسان ها" در ورای تولید مثل ِ تصاعدی خود ، توجیهی جز "ادامه نسل" و " ارضای غریزه " ( که من آن را نوعی خود خواهی می دانم ) را در نظر داشته اند یا نه ؟!

 اگر به چیزی جز این موارد هم فکر می کردند ، که هیچ ! اگر نه ... پس می توان نتیجه گرفت به دنیا آوردن هر فرد یعنی ظلم به حق او و دیگران –

 چرا که آن موجود ِ به اصطلاح انسان نامی که به دنیا می آید ! ... یا فردی می شود که "می فهمد" ( پس عذاب می کشد ) یا "نمی فهمد" ( پس عذاب می دهد ) ! – البته با عرض پوزش از محضر گروه دوم به دلیل هدر دادن وقت نسبتا با ارزششان ! به خاطر اینکه برای این دسته هیچ وقت سوال های این چنینی دغدغه نشده  و نمی شود !

(اما  جوابی که شاید به ذهن عده ای برسد این است که مگر انسان چیزی به جز چند غریزه و کمی هم چاشنی ِ کنترل ِ این غرایز ( اختیار) است ؟  مگر می شود انسان به غریزه هایش توجه نکند !

این طرز پاسخ دادن که متاسفانه این روز ها هم رایج شده است – بر یک "تغییر محور مورد بحث" به طور کاملا زیرکانه استوار است . شاید به ظاهر این دو سوال در ارتباط با هم هستند اما حقیقت این است که صرف ِ غریزی بودن یک امر دلیل بر انجام آن نمی شود. )

/ 2 نظر / 22 بازدید
مقامر

منزل ِ نو مبارک ... به غایت حظ بردم ازخوندن این پست ... بزن که خوش می زنی ناکوک ِ عزیزم ... نامیرا باشی ...

Ela

اینجاس که انتخاب طبیعی با فکر پیچیده ی انسان در تعارض قرار میگیره