آن روزها ...

می خواهم برگردم به روزهای کودکی.

آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود ...

عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد ...

بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود ...

بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند ...

تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند ...

تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود و معنای خداحافـظ، تا فردا بود...!

حسین پناهی

/ 0 نظر / 27 بازدید