قرارداد - قیصر امین پور

ای درخت آشنا

         شاخه های خویش را

                             ناگهان کجا

                                          جا گذاشتی ؟

 

یا به قول خواهرم فروغ :

            دستهای خویش را

                         در کدام باغچه

                                  عاشقانه کاشتی ؟

 

این قرار داد

    تا ابد میان ما 

             برقرار باد :

                  چشمهای من به جای دستهای تو!

                                  من به دست تو

                                               آب می دهم

                                  تو به چشم من

                                               آبرو بده !

 

من به چشمهای بی قرار تو

                 قول می دهم:

                     ریشه های ما به آب

                     شاخه های ما به آفتاب می رسد

 

                     ما دوباره سبز می شویم!

/ 0 نظر / 85 بازدید