1988- Cinema Paradiso

تو هم مثل منی. توهم همیشه وفادار موندی.
وفاداری چیز بدیه. وقتی وفادار می مونی همیشه تنهایی.

   فالش نویس - ۱۸ امرداد ۱۳٩۱