ایثار

ایثار یعنی از دوست چون خواست ، ‌دل بریدن ...

   فالش نویس - ۸ شهریور ۱۳۸٩