تعامل اجتماعی

تو یه حرفی می زنی که اون حال کنه ، اون هم یه چیزی میگه که تو خوشت بیاد !

اما در واقع ، هیچ کدومتون چشم دیدن اون یکی را نداره !

 

   فالش نویس - ٢٢ امرداد ۱۳۸٩