طلا که پاکه ، ‌چه منتش به خاکه ؟

گاهی زیرکانه ترین واکنش نسبت به یه اتفاق، اینه که دست روی دست بذاری و فقط نگاه کنی.

 

   فالش نویس - ٢۱ امرداد ۱۳۸٩