لحظه ها

در زندگی لحظه هایی هست ...

که تا هست باید عاشقانه دوستشان داشت

و وقتی گذشت ،

 راهی نیست جز اینکه تو هم  مثل همان لحظه ها

بگذاری و بروی ...

لحظه هایی که بعد ها، حین مرور خاطراتشان با بغض می خندی ...

 

پ.ن : امروز عصر برای من، از همان لحظه ها بود .

   فالش نویس - ٢٠ تیر ۱۳۸٩