می گفت :

از خیانت دوستانت ناراحت نشو - چرا که این طوری دستت برای خیانت به اونها بازتره !

   فالش نویس - ۸ خرداد ۱۳۸٩